Slavnostní koncert se uskutečnil v královéhradecké Městské hudební síni. Pod vedením sbormistra Jana Jiráčka zazněly v první části programu mimo jiné skladby mistrů klasiky Léona Boëllmanna, Leoše Janáčka, Oldřicha Halmy, Zdeňka Lukáše, W. A. Mozarta a G. F. Händela. V druhé části pak přibližně padesátičlenný sbor předvedl v čistém provedení skladbu Charlese Gounoda - Messe Solennele en l'honneur de Sainte Cécile. Na úspěšném provedení měli svůj podíl také varhaník Václav Uhlíř a zpěváci Jana Lesná, Václav Boštík a Leoš Krejčí. 

Na další koncert sboru Smetana jste zváni 8. prosince do královéhradeckého Sboru kněze Ambrože, kde jeho členové budou účinkovat ve prospěch Nadace onkologie.

Eva Ženíšková