Nedovedu si vůbec představit, že by dnešní hospodyňky, zhýčkané moderními šlehači, sporáky, elektrickými či plynovými troubami a dalším vybavením, mohly zvládnout „zimní“ provoz venkovského statku s topením v kachlových kamnech.

Ale například Marta Boštíková ze Studia PH Pohádka se kolem kamen točila bez obav ze spálení a ještě společně s dalšími z „Pohádky“ zvědavým návštěvníkům odpovídala na všetečné otázky. Pekla se tu totiž jedna specialita z královéhradeckých vánočních tradic, buchtičky máčené v sirobu a obalové v perníku. „Na těstu není žádná věda, je to běžné kynuté těsto na buchty. Viděla jsem ho kupovat některé mladé hospodyňky i v sáčku,“ řekla Marta Boštíková. Se sirobem je to horší, ten prý shánějí na trzích.

Nechyběly tu ale ani děti z hradeckého folklorního souboru Červánek, které zazpívaly také pod vánočním stromem.

Roubenka, stodola i okolí ožily malým adventem

Šrámkův statek v Pileticích při předvánočním programu „Vánoční těšení aneb Malý advent“ nežil jen koledami či ochutnávkami právě upečených buchet či chleba. Zájemci mohli sledovat členky Klubu lidové tvorby například při paličkování jemných krajek. Návštěvníci se také zajímali o řezbářské umění Jakuba Sochora.

Stodole pro změnu „vládl“ Jiří Němeček ze Společnosti ochránců památek se svou sbírkou betlémů všech tvarů i velikostí a z nejrůznějších materiálů. A také on podobně jako jiní v kuchyni trpělivě odpovídal na laické dotazy návštěvníků.

Jak nám řekl, do stodoly Šrámkova statku přivezl zhruba polovinu sbírky, betlémů má totiž přes dvě stovky. Představil tu například svůj nejstarší betlém z roku 1890 i ten nejmladší, který koupil před čtyřmi lety. K vidění byly betlémy z papíru, ze šustí, z keramiky… Někdy je až s povidem, že autor dokáže udělat betlém a vložit ho do skořápky z vlašského ořechu. Naopak nejvíce postaviček – rovnou stovku – měl betlém vystříhaný z papíru.

Bez zajímavosti nebyly ani betlémy, které si za první republiky objednávaly firmy jako reklamu a mohly se vystřihovat. Jiří Němeček má dokonce betlém malovaný na hedvábí. Výstavu doplňovaly pohlednice betlémů či plakáty z betlemářských výstav.

Nejlepší sezona

Podle správce Šrámkova statku a zároveň Bílé věže Miroslava Kubíka mají letos za sebou vůbec nejúspěšnější sezonu. Šrámkovým statkem totiž při nejrůznějších akcích prošlo na deset tisíc návštěvníků, nejúspěšnější z toho byl Staročeský jarmark, který si za cíl cesty vybralo 1500 zájemců.
Na Bílou věž letos vyšplhalo na třiadvacet tisíc turistů. A ještě chystají zvonění zvonu Augustin, které se uskuteční na Štědrý den ve 23.30 hodin. Dodržovat budou ceremoniál zvoníků a zároveň korouhev zvoníků.