Do prostor Městské knihovny v Tomkově ulici se sešly děti ze tří prvních tříd i se svými rodiči a pohádkové bytosti – Písmenková víla a Kouzelnice jim předaly slabikáře.

Ještě před samotným slavnostním aktem si s nimi chvíli povídaly o písmenkách, o knížkách a na řadu přišly i nejrůznjěší hádanky, v nichž písmenka hrála hlavní roli.

Prvňáčci se chlubili, jaká písmena už poznají a umí přečíst. Pak už si po jednom chodili pro své vlastní slabikáře. Kromě knihy dostali i certifikát, který jim umožňuje vstup do dětského oddělení knihovny na rok úplně zdarma. Samozřejmě nechyběla ani samotná prohlídka zařízení, kdy se děti s chodem knihovny seznámily.