Program letošního ročníku nabídne rozmanité hudební zážitky. „Chybět nebudou vystoupení přední české harfenistky Kateřiny Englichové, renomované operní pěvkyně Simony Houda-Šaturové, izraelského hornisty Saar Bergera nebo koncerty Zemlinského kvarteta a Martinů Voices,“ vyjmenovala za pořadatele Kateřina Ostradecká část vystupujících interpretů, a dodala, že sérii vystoupení ukončí 2. září v klášterním kostele sv. Vojtěcha v Broumově Jazzová mše Karla Růžičky s Kühnovým smíšeným sborem.

Vilém Veverka, který 1. července festival odstartuje, je jedním z nejuznávanějších českých hobojistů. Jeho repertoár zahrnuje díla všech stylových období – od baroka po současnost. Nahrál a v českých premiérách provedl řadu náročných skladeb druhé poloviny 20. století. Při zahajovacím koncertu vystoupí s komorním klasicistním orchestrem Ensemble 18+. Stálý základ orchestru tvoří deset smyčcových nástrojů s cembalem, dle potřeby doplněných dechovými nástroji.

Vstupné na koncerty, které se konají po celé prázdniny vždy v sobotu od 18 hodin je dobrovolné. Výtěžek festivalu putuje na pomoc barokním kostelům, ve kterých se koncerty odehrávají.

Program festivalu Z poklady Broumovska 2017:

1. 7. Božanov, kostel sv. Máří Magdalény, Vilém Veverka a Ensemble 18+,
8. 7. Vernéřovice, kostel sv. Michaela Musica Braunensis – hudba autorů broumovského regionu,
15. 7. Teplice nad Metují, kostel sv. Vavřince Quintana (Itálie),
22. 7. Ruprechtice, kostel sv. Jakuba Většího Kateřina Englichová – harfa,
29. 7. Police nad Metují, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Marek Kozák – klavír (laureát soutěže Pražské jaro), Matouš Pěruška – housle,
5. 8. Vižňov, kostel sv. Anny, Simona Houda Šaturová – soprán Lenka Navrátilová – klavír,
12. 8. Otovice, kostel sv. Barbory Saar Berger (Izrael) – lesní roh, Zuzana Rzounková – lesní roh, Petr Hernych – lesní roh, Jana Goliášová – klavír,
19. 8. Martínkovice, kostel sv. Jiří a Martina, Zemlinského kvarteto Eva Garajová – zpěv,
26. 8. Šonov, kostel sv. Markéty, Martinů Voices,
2. 9. Broumov, kostel sv. Vojtěcha Komorní sólisté Karla Růžičky, Škampovo kvarteto (Jakub Dvořáček – klavír, Kühnův smíšený sbor, Marek Vorlíček)