Podle investorky stavby Jaroslavy Skrbkové totiž nemůže sloužit svému účelu, protože není dokončen. Investorka v pondělí dílo odmítla převzít od dodavatelů z firmy bratří Klimešových. Důvodem jsou podle ní mnohačetné prodlevy v dokončovacích pracích.


„Blíží se už třetí kolaudační termín. Ale nemůžu to převzít. Je tam mnoho nedodělaných věcí, s kterými se prostě nemůžu smířit,“ řekla Skrbková. „Je toho spousta. Například chybí dvě třetiny svlaků, které mají zabránit zkroucení žaluzií. Jedny dveře nejdou otvírat, druhé tam nejsou vůbec, do poštovny stále není dobudováno vstupní schodiště, nemáme natřené zábradlí a podobně,“ dodala rozhořčená investorka.

První kolaudace měla být už 31. října loňského roku. Nedošlo k ní, protože stavba se tehdy nezačala vůbec realizovat. Nepovedl se ani druhý termín, letošní 30. září, po Svatovavřinecké pouti, kdy se Anežka představila veřejnosti. Další kolaudace má být 10. prosince.

Již 24. září podepsaly podle Skrbkové obě strany dodatek ke smlouvě. Dodavatelé v něm definovali, co je potřeba ještě dokončit. Zavázali se, že stavba bude dokončena a připravena k zahájení kolaudačního řízení do 26. listopadu.

Práce dokončí, hlásí se k nim


Byla též dohodnuta konečná cena, její výši však investorka nechce prozradit. „Teď se chystám na Sněžku s architektem Martinem Rainischem. Chci, aby mi na místě zdůvodnili zpoždění a závady, ale i vícenáklady, které na poštovně vznikly,“ prohlásila Jaroslava Skrbková. Dodavatelé uznávají, že se jim některé věci nepodařilo dotáhnout do konce a hlásí se k nim. „Dělali jsme vše, co bylo možné, než začalo chumelit a mrznout.

Je pravda, že nejsou úplně utěsněny průstupy hydrauliky, kvůli námraze nemáme také ještě namontovány všechny svlaky na žaluziích. Chybí finální nástupní rampa a schodiště a nejsou osazeny venkovní dveře na věž, protože už kvůli mrazu neotevřeme severní stěnu žaluzií. To vše jsou však nedodělky, které předběžnému užívání objektu vůbec nebrání,“ komentoval včera stav na Sněžce Pavel Klimeš.

Stavaři se chtějí dohodnout


„My si myslíme, že investorka může poštovnu převzít a provoz si přes zimu vyzkoušet. Počítáme, že zhruba do 30. června by se pak všechny zbývající práce dokončily. Byl bych moc rád, kdybychom došli ke konsensu a dohodli se,“ řekl Pavel Klimeš.


Kolaudaci poštovny mohou také zkomplikovat správci Krkonošského národního parku. Ti totiž stavbu Anežky povolili jen s podmínkou, že bude zdemolována stará poštovna. „Pro realizaci stavby na Sněžce byla udělena výjimka a zmíněná demolice je skutečně podmínkou pro udělení souhlasu správy s kolaudací. Paní Skrbková dosud nepožádala ani o demoliční výměr,“ upozornil mluvčí národního parku Radek Drahný.