Liebscher si Potštejn oblíbil již při prvních pobytech v letech 1880-1882, kdy zde se svým bratrem Karlem pracoval na ilustracích pro Sedláčkovy Hrady a zámky. Od roku 1893 již v Potštejně pobýval pravidelně na letním bytě až do června roku 1919, kdy zde zemřel.

Památkou na jeho četné pobyty jsou většinou drobnější líbezné krajinky zachycující partie na Divoké Orlici, romantické zříceniny hradu a další místa z obce i blízkého okolí. Potštejnská výstava je pokračováním stejnojmenné výstavy, která se v květnu a v červnu konala na Novoměstské radnici v Praze. Přináší také ukázky z díla tohoto ve své době uznávaného malíře.

Na několika desítkách obrazů, fotoreprodukcí a jiných exponátů jsou představeny jednotlivé tematické oblasti, jimž se malíř věnoval, a to od návrhů na výzdobu Národního divadla, přes historickou a dekorativní malbu, po užitou grafiku a ilustrace. Nejvíce prostoru je věnováno potštejnským motivům, které se v Liebscherově díle často objevují. Výstava v potštejnském zámku bude otevřena denně kromě pondělí od 10 do 12 a od 14 do 17 hodin.

Více informací najdete na: www.sdruzeniliebscher.cz

Zámek v Potštejně nabízí stálou zámeckou expozici a i další překvapení. Můžete navštívit zříceninu hradu Potštejn, známou z povídky o bájném pokladu hraběte Chamare z pera Aloise Jiráska. Také procházka památnou lipovou alejí podél břehů Divoké Orlice je jistě příjemným lákadlem na výlet do kulturou a přírodními krásami oplývajícího Potštejna.