Dne 10. 8. 1519 vyplula plachetnice Victoria, jako součást Magalhãesovy flotily, aby objevila novou cestu západním směrem do Indie. O necelých pět století později, 1. 8. 1999, vyplouvá Victoria podruhé; tentokráte na plavbu kolem světa.
Stavba a plavba napodobeniny korábu ze šestnáctého století je v českých zemích událostí ne zcela obvyklou. Otcem projektu je český jachtař Rudolf Krautschneider. V druhé polovině devadesátých let kolem sebe shromáždil skupinu lidí, kteří pracovali na stavbě dřevěné lodi.
Inspirací byl právě Fernando Magalhães a jeho plavba z počátku šestnáctého století, při které plachetnice Victoria, jako první loď, obeplula svět. Česká posádka na replice Victorie přeplula tři oceány, proplula Magalhãesovým průlivem a obeplula mys Dobré naděje.
Dvaadvacátého srpna roku 2004 - po pěti letech a dvaadvaceti dnech, s 49 122 mílemi za zádí - se loď šťastně vrátila do přístavu v polském Štětíně.
Přesněji řečeno – z původní posádky, čítající devět osob, se vrátili pouze tři muži, mezi nimi Ivan Orel, který posléze o plavbě sepsal a vydal knihu Idioti na plavbě kolem světa s bohatou fotodokumentací.
Během téměř dvouhodinové přednášky cestovatel vzpomene na stavbu lodě, krásu i nesnáze plavby po moři, zážitky z exotických míst, dobrodružství na obydlených i pustých ostrovech, přístavy ve všech koutech světa, přečte ukázku z knihy a promítne film z cesty.