Už v minulém roce byla zahradní architektkou Ivanou Řehákovou vypracována odborná krajinářská studie na obnovu rozptýlené zeleně v loukách Babiččina údolí. Tehdy k ní neměli pardubičtí památkáři žádné zásadní výhrady, i když v ní byla zahrnuta dvě nová stromořadí. Proto se Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko, která v údolí od roku 2005 zajišťuje praktickou ochranu přírody, domnívala, že realizaci nestojí nic v cestě. Mezitím však vzniklo nové památkářské pracoviště v Josefově a situace se nečekaně změnila.

Do hry totiž vstoupil kastelán ratibořického zámku Ivan Češka, zaměstnanec Národního památkového ústavu v Josefově. Ten nesouhlasí s výsadbou stromořadí na levé straně komunikace od Vilémova mostu směrem do Ratibořic a na pravé straně cesty od skleníku k řece Úpě v celkovém počtu zhruba 27 stromů. Po jednáních s CHKO byla tedy výsadba lip pozastavena a o této věci se bude ještě rokovat.

„Paní architektkou Řehákovou, a to se jí nechci nijak dotknout, protože ji neznám osobně ani její předchozí práce, nebyla krajina příliš pochopena. Samozřejmě záleží i na zadání. Proti výsadbě nových stromů v Babiččině údolí samozřejmě nic nemáme, protože park i krajina stárnou a jednou za čas je potřeba staré dřeviny nahradit novými. Ta krajina už byla dříve koncipovaná jako přírodně krajinářský park na začátku 19. století vévodkyní Zaháňskou. Už od založení se čekalo, jak to bude za 150 let vypadat. Teď to vypadá tak, že je tu snaha to vyrušit. Ani Schaumburgové jako předchozí soukromí majitelé neměli tu pohnutku krajinu zásadně měnit,“ nechal se slyšet Češka, který upozornil, že by se výsadbou stromořadí znemožnil pohled do otevřené krajiny a dálkové průhledy by zanikly.

Podobného mínění je i Květa Ležovičová, členka Společnosti pro záchranu Babiččina údolí. Ta se domnívá, že ti, kteří v údolí dlouhá léta žili a sledovali tamní přírodu, přesně věděli, co krajině v malebném údolí sluší. …

Vysazování lipového stromořadí bylo po námitkách pozastaveno


O osudu stromů by se mělo ještě jednat. Spíše to však vypadá, že stromořadí nevznikne

Ratibořice/
Vysazení dvou stromořadí lip v Babiččině údolí, jak bylo navrženo zahradní architektkou Ivanou Řehákovou, bylo po námitkách památkářů pozastaveno. Tohoto úkolu včetně výsadby dalších stromů se měli chopit pracovních Správy CHKO Broumovsko. „Projekt jsme si vloni nechali schválit památkáři v Pardubicích. Nebyly k tomu žádné námitky. Mezitím vzniklo památkářské pracoviště v Josefově, které mělo na věc jiný názor a po jednáních byla výsadba stromořadí pozastavena. Škoda, že jsme to nevěděli dřív. Ty mantinely měly být postaveny už vloni,“ řekl Deníku pracovník Správy CHKO Petr Kuna.

Ten si myslí, že existují v této věci dva pohledy. „První je zaměřen na to, aby to území bylo přírodně bohatší, protože stromořadí může mít pěkná krajinotvorný charakter. Druhý pohled více lpí na tradičním vzhledu krajiny v lokalitě, což má určitě také svoji logiku,“ uvedl Kuna.
Květa Ležovičová ze Společnosti pro záchranu Babiččina údolí soudí, že by se krajina neměla ochuzovat o to, co nabízí. „Je určitě dobré sázet stromy, ale ne všude bez ohledu na to, co to udělá s krajinou,“ domnívá se Ležovičová.

Kastelán ratibořického zámku Ivan Češka je dalším odpůrcem stromořadí. „Po jednání s pracovníkem CHKO Petrem Kunou se došlo k tomu, že výsadba těch stromořadí bude pozastavena a bude dál jednáno o tom, jakým způsobem se bude postupovat,“ potvrdil Češka. Památkáři nyní všechny lípy odkoupili a uložili k přezimování. Podle Češky bude část stromů použita v jiném chráněném území zejména v Náchodě, kde se obnovuje zámecká alej, a další část bude vysazena v údolí. „Já se snažím prosadit, aby byly stromy sázeny tam, kde stromořadí byla a dnes už nejsou, což je třeba podél cest nad údolím mezi sady. V průběhu zimy by se mělo vyvolat nové správní řízení, protože rozhodnutí k výsadbě či nevýsadbě musí vydat krajský úřad. Je třeba to projednat s autorkou projektu, s CHKO a dalšími,“ dodal Češka. Pavel Kuna ze Správy CHKO je dalšímu jednání nakloněn a nechce za každou cenu prosazovat výsadbu stromořadí. „Já to vidím tak, že se asi stromořadí sázet nebude,“ podotkl.