Legendární komedie Františka Ringo Čecha  se vrací v novém zpracování a v novém obsazení. Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice.

Její atraktivnost  spočívá především v lehkosti žánru, nadsázce, v tématech a také v hereckém obsazení.  Geniální parodie na staré pověsti české, která přesně ví, kdy a kde se dotknout současnosti.

Autor sám o této komedii říká: „Dívčí válku jsem psal – tak říkajíc – českému národu „na míru", jde především o jemu blízký styl humoru a oblasti, kterých se dotýká (erotika, politika). Navíc jde o odpočinkový žánr, v jehož rámci přinášíme hodokvas těch nejkrásnějších žen,  kterými naše zubožená vlast disponuje. Já vždy s trochou nadsázky říkám – tak bůh vynahrazuje svým milým Čechům neúspěchy v tržní ekonomice. O úspěchu Dívčí války svědčí naplněné sály po celé naší republice."

Předprodej vstupenek: pokladna – Jiráskovo divadlo, Al.  Jiráska 562. Otevřena je  v pondělí až ve čtvrtek od 18 do 19 hodin a vždy hodinu před začátkem představení. Kontakt: 495 218 355.