„V minulosti probíhala v Holicích v zásadě jen Africká sympozia určená vědcům a badatelům, ale pro veřejnost se nic nekonalo. To jsme se rozhodli změnit, a proto jsme uspořádali první ročník Holubových Holic,“ uvedl ředitel Kulturního domu města Holic Vítězslav Vondrouš.

Zájem byl velký

Zájem veřejnosti byl skutečně velký. „Vůbec jsme nevěděli, jak dalece náš záměr a připravený program lidi osloví, ale účast jak na pátečním koncertě, tak dětí a rodičů v sobotu ukázala, že jsme se vydali správným směrem. Přišlo hodně lidí i ze samotných Holic, což nebývá zvykem, takže pro příští rok je to povzbuzení pro větší a rozsáhlejší akci,“ poznamenal Vítězslav Vondrouš.

Po celou sobotu probíhalo v klubovnách Kulturního domu města Holic 16. Africké sympozium na téma Ženy slavných mužů – cestovatelů.

„Sympozium bylo věnováno 50. výročí úmrtí Růženy Holubové, manželky Dr. Emila Holuba. Řeč však byla i o manželce Alberta Schweitzera, cestovatele Vráze a dalších ženách, včetně těch, které se samy cestovatelství věnovaly,“ sdělila Milena Secká z Náprstkova muzea v Praze, která se zaobírala právě Holubovou ženou Růženou.

Pro děti byla v Klubu U Holuba v malém sále holického kulturního stánku připravena dílna, v níž si mohly vyrobit z moduritu amulet na krk, navléknout korálky, zástěrku či se pomalovat jako africký bojovník nebo africká žena.

„Dětí se tady vystřídalo hodně. Zájem z jejich strany byl obrovský, přišlo jich jednou tolik, než jsme čekali,“ pravila spokojeně za pořadatele Marcela Jeřábková.

Šamanské bubny

Holubovy Holice pak zakončil koncert patnáctičlenného Muzikoterapeu­tického sboru ze speciální školy Svítání z Pardubic. Ten posluchačům předvedl šamanské bubnování. Zájemci si po vystoupení mohli také vyzkoušet hru na bubínky a další rytmické nástroje.

Atmosféru Afriky jistě navodila i nabídka pokrmů s nádechem tohoto světadílu. Ty mohli návštěvníci ochutnat v restauraci kulturního domu. „K obědu jsme podávali například Africký steak s grilovaným lilkem a ananasem, směs Dr. Emila Holuba, ale i opečené brambory, placky a podobně,“ nechal se slyšet kuchařský mistr Zdeněk Rolc.

Lukáš Peška