Na návštěvníky čeká výstava velikonočních kraslic a jarních zvykoslovných předmětů ze sbírek Klubu lidové tvorby Hradec Králové. Jeho členky předvedou některé techniky zdobení kraslic a další lidová řemesla. Součástí výstavy jsou ukázky velikonočních prací a jarních dekorací žáků ZŠ Pouchov a dalších školských zařízení.

Doprava MHD, bus č. 13, parkování možné u areálu statku. Šrámkův statek  je památkově chráněným areálem se vzácnými dřevěnými objekty.