Na své by si tu ještě ve čtvrtek měli přijít milovníci novinek světové tvorby, dokumentárního a experimentálního filmu, ale i projekce hudebních filmů a filmů generace nastupujících evropských tvůrců.

Vybrané snímky Regionálních ozvěn následně může dychtivá veřejnost zhlédnout celkem ve čtrnácti městech napříč celou Českou republikou.

Prvním městem je Hradce Králové následovaný Pardubicemi, jako poslední uvítají ozvěny filmoví příznivci ve Zlíně.

„Podle mě je důležité, aby měli lidé žijící mimo Prahu srovnatelné kulturní možnosti. Zároveň je pro film samotný důležité, aby diváci neopouštěli kino pod vlivem jiných médií. Měli chuť se setkávat a společně vnímat významné podniky, které se ve světové kinematografii stále objevují. Myslím si totiž, že kultura jako celek kultivuje lidi a pomáhá každému národu v jeho rozvoji," řekl zakladatel a prezident Mezinárodního filmového festivalu Febiofest Fero Fenič.

Febiofest se těší také podpoře královéhradecké radnice. „Chceme ve městě udržet zajímavé a záslužné akce. Hradec Králové přišel v několika posledních letech o některé kulturní počiny, což je podle mě škoda. Mám radost z toho, že festival ve městě máme. Doufám, že si u nás najde kvalitní zdravě konstruktivně emočně nabité obecenstvo," dodala náměstkyně hradeckého primátora Romana Lišková.

Eva Ženíšková