Myšlenka pořádat v Turnově trh řemesel, doplněný přehlídkou amatérských i profesionálních umělců, vychází ze snahy oživit ve městě tradici, která by vtiskla srdci Českého ráje osobitý kolorit.

Spolek přátel muzea má snahu pořádat hlavně řemeslnický trh, kde lze zboží nejen koupit, ale také vidět jeho výrobu. Prvního ročníku, který se uskutečnil v roce 1995, se zúčastnilo 32 řemeslníků. Trhy se od roku 1998 konají v prostoru parku, kde našly vhodnější prostředí než na náměstí Českého ráje. Trhů se zúčastňují i partnerská města Turnova, pravidelným hostem je zejména nizozemský Reeuwijk. Vrátíme-li se do historie, najdeme první privilegium na pořádání jarmarků a trhů v Turnově již v 15. století. Datum konání trhů bylo pevně stanoveno, a to vždy na úterý před Narozením Panny Marie (září) a na úterý před sv. Janem Křtitelem (červen). Tyto termíny se pevně dodržovaly ještě v 19. století. Každý trh trval osm dní a dalo se na něm koupit prakticky všechno, co člověk potřeboval k živobytí. (zr)