Od druhého dubna loňského roku vycházejí Deníky rovněž v elektronické podobě a čtenářské oddělení je jejich součástí.
Počet editovaných příspěvků svědčí o tom, že příznivci regionálního zpravodajství rychle vstřebali příchod nové formy „novin“ a tak říkajíc přistoupili na hru.

Školy: šlágr roku

Z redakcí nabízených témat nejvíce zaujalo „Co se děje ve školách?“ Většinou sami pedagogové informovali ve sto pěti příspěvcích o mimořádných událostech z domovského vzdělávacího zařízení. Nejbouřlivější diskuse se rozpoutala v době učitelské stávky.
Na téma „Jsme nejlepší parta“ reagovali amatérští dopisovatelé v pětačtyřiceti příspěvcích. A jako by jimi potvrdili skutečnost, že společensky to vře především v menších obcích. Zprávy ze života oficiálních sdružení i neformálních uskupení přicházely totiž většinou z královéhradeckého venkova.
Poměrně dost inspirativní bylo i z hlediska časové osy nejmladší vyhlášené téma „Moje Vánoce“. Vzpomínky a kuchařské předpisy byly vánočně motivované ve dvaceti pěti případech.

Dívky, do toho!

Na tenký led volné literární tvorby se čtenáři vydali v devětatřiceti příspěvcích. Je zajímavé, že nejpůsobivější intimní lyrika pocházela z pera, respektive klávesnice, dámy, jejíž věk již dvě desítky let končí příponou –sát. Opravdový a zřejmě záměrný literární souboj mezi sebou svedly tři studentky. Bitva je stále nerozhodná, a tak se dá doufat v její pokračování.
Na příslovečný hradecký patriotismus útočilo téma „Naše město bývalo Salonem“. Zdravě vyprovokovalo vznik třiadvaceti příspěvků. Některé vyzdvihovaly přednosti, jiné poukazovaly na nešvary krajského města.
Kupodivu však jen jediný čtenář reagoval na aktuální výzvu s titulem „Regenerace Benešovy třídy“.

Máme se rádi

„Můj miláček“ se na internetových stránkách objevil dvanáctkrát. Ke cti lidské rasy je nutno konstatovat, že nejmilejším druhem člověka je stále ještě člověk (človíček).
Jednadvacet příběhů cíleně vyvolávalo úsměv. Dobré oko, bystrou hlavu a pohotovou spoušť měli zejména autoři fotografií zveřejněných v silvestrovském vydání Deníku.
„Radar ano či ne?“ Názorový ping–pong si lze připomenout ve čtrnácti statích.
Jen tři dny trvala euforie z hradeckého koncertu ro(c)ku. I za tak krátkou dobu odpovědělo na otázku „Jak se vám líbili Kabáti?“ 13 mladých lidí.
Příliš nezaujaly náměty „Kouření“ (čtyři názory) a „Mládež a alkohol“ (tři).
Tématicky nezařaditelných článků bylo třiadevadesát.
Šest příspěvků skončilo v pomyslném „redakčním koši“. Odporovaly totiž zásadám slušného chování.

Jak na to? Odpovědi na nejčastější dotazy

Vložit čtenářský příspěvek přímo do stránky je nejrychlejší způsob jeho uveřejnění. Systémové prostředí stránky je natolik přítulné, že tento úkon zvládne i velmi málo zkušený uživatel počítače. Pár instrukcí je určeno především těm, kteří mají z klávesnice trochu trému a myšky se dotýkají s obavou.
Dvakrát měř
Text příspěvku je vhodné předem připravit v textovém editoru (nejčastěji wordu). A není to jen z důvodu vážení každého slova. Funkce kontroly pravopisu odhalí většinu překlepů. Nezapomeňte na podpis. Nebudete-li si přát, na stránkách se neobjeví. Konečnou podobu příspěvku označte (kliknutím a tažením levým tlačítkem myši) a zkopírujte do schránky (klávesy Ctrl + C).
Otevřete internetové stránky Hradeckého deníku (http://hradecky.denik.cz), v nabídce na horní liště kliknete na nabídku „Čtenáři – reportéři“. Následně se otevře stránka umožňující odeslat váš příspěvek na náš web. V nabídkovém menu po levé straně si vyberete možnost „Vložit příspěvek“ a kliknete.
Objeví se formulář se čtyřmi aktivními okny. Do největšího vložíte obsah schránky (klávesy Ctrl + V).
Chcete-li k textu připojit autorskou fotografii, kliknete na nabídku „Procházet“. Otevře se adresář vašeho počítače, v něm pak obvyklým způsobem nalistujete soubor obsahující fotografii. Fotografie mohou být ve formátu JPG, GIF nebo BMP. Dvojklikem je přenesete do příslušné kolonky formuláře.
Svou e-mailovou adresu a telefon jste jistě již vložili do prvních dvou řádků formuláře, takže nezbývá, než váš příspěvek přenést k nám kliknutím na zcela dole umístěné tlačítko „Odeslat“.
Tím celá operace skončila.
Posíláte e–maily?
Někteří přispěvatelé volí cestu „menšího odporu“ a svá novinářská dílka zasílají elektronickou poštou. I v takovém případě je však potřeba dodržovat sice minimální, ale přece jenom zásady.
Obsah článku je vhodné napsat pouze v textovém editoru.
Fotografie nebo plakátky přikládejte jako samostatné soubory. Fotografie či obrázky vložené přímo do textu lze použít jen stěží a jejich kvalita nikdy nebude dobrá. Snímky určené pro novinový tisk žádným způsobem neupravujte a ponechte v původní velikosti.
Jsou-li na fotografiích lidé, napište kratičkou popisku s jejich jmény. Určitě je to potěší, právě tak jako autora fotek, na jehož jméno se velmi často zapomíná.