V nové publikaci královéhradeckého nakladatelství Helvich se mj. píše o 75. výročí místo 750. výročí od první písemné zmínky o Rychnovu n. Kněžnou.

 

Poláček na Slavínu není již pět let

Že jde o diskutabilní informace, potvrdil Josef Krám, autor Rychnovského průvodce. „Jestliže se tam píše o rychnovském Slavínu a připomínají se tu rychnovští rodáci František Martin Pelcl, Otmar Vaňorný a Karel Poláček, pak to je polopravda,“ míní. Jak upřesnil, Pelcl je skutečně připomenut krásnou velkou plaketou na pamětním kamenu a Vaňorný bustou, ale Poláček tam léta opravdu není. Jeho busta byla původně slavnostně odhalena v roce 1967 naproti budově policie, pak přenesena na rychnovský Slavín a odtamtud v červnu 2003 na náměstí Karla Poláčka.

Josef Krám však poukázal i na další chyby v případě mimořádných oslav města. „To je další faux pas: My přece nemůžeme letos slavit výročí založení Rychnova (město nemá zakládací listinu), ale první zmínku o něm. Přesto se tu tvrdí, že město bylo založeno 1. února 1258 listinou ze St. Florianu. To není pravda ani náhodou.

První zmínka o Rychnově je na listině Přemysla Otakara II. z 1. února 1258, vydané ve Vídni a uchovávané v klášteře Sankt Florian na břehu Dunaje u rakouského Lince, na níž je latinsky zapsáno jméno králova dvořana Heřmana z Rychnova Hermann de Richenawe. Když se v této teď vydané publikaci na jiném místě píše o tom, že v roce 2008 oslavíme 75 (!) let od vzniku města, tak to je moc silná káva. Bude to 750,“ argumentuje bývalý středoškolský kantor.

Od materiálu se distancoval i rychnovský místostarosta Miroslav Richter. „Víme o tom a jde skutečně o závažná pochybení, ale my nejsme autorem publikace. Jde o firmu Helvich z Hradce Králové, které každým rokem posíláme aktualizovanou mapku a základní informace o městě. O víc se nestaráme a neprovádíme ani žádné korektury. Máme za to jen několik výtisků zadarmo,“ reagoval uvolněný místostarosta.

Na dotaz, zda v případě zmíněných omylů bude město požadovat náhradu, protože po přečtení publikace se většina čtenářů domnívá, že jde o materiál města, řekl, že v tomto případě jsou na trhu dvě konkurenční firmy. „Bude to pro nás dostatečný důvod k tomu, abychom si příští rok vybrali tu druhou,“ míní rychnovský místostarosta.

Chyby vznikly přenosem dat?

Pracovník nakladatelství Jan Novák, který se na materiálu částečně podílel například fotograficky, včera uvedl, že o některých chybách v publikaci vědí a že se to mohlo stát přenosem dat. „Vyjádření bych však přenechal na Roberta Helvicha, který je teď v zahraničí,“ dodal zaměstnanec.

Další chyby:

"Kostel svatého Havla, dříve byl zasvěcen panně Marii. Můžeme psát třeba o panně na jelenu zrychnovského znaku, ale matka Ježíšova se píše Panna Maria. S velkým P. Mimochodem - ve stejné publikaci je překlad výrazu Panna Maria správně jak vněmčině Jungfrau Maria, tak vangličtině Virgin Mary.

Kralický Sněžník. Sněžník je u města Králíky (s dlouhým „á“), tedy správně Králický Sněžník. Stejně tak se v publikaci píše o Kunětické Hoře (to ne - když jde o město, je velké písmeno, třeba Kutná Hora, ale když o kopec, pak písmeno malé, tedy Kunětická hora)," upozorňuje Josef Krám