Šárka Hrouzková vystudovala katedru výtvarné teorie a výchovy a bohemistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Věnuje se malbě a kombinovaným technikám. Její tvorbu významně ovlivnil pobyt v Mexiku i studium mayských kultur.

Jiří Kmošek je studentem VŠCHT v Praze, obor restaurování kovů. Vysokoškolskému studiu předcházelo studium na SUPŠ v Turnově, obor umělecký kovář. Základem pro jeho tvorbu mu byly roky strávené ve Výtvarném studiu v Dolním Újezdě pod vedením výtvarnice Šárky Hrouzkové, které navštěvoval spolu se svými čtyřmi bratry. V současné době se při studiu věnuje také průzkumu a restaurování archeologických kovů, odkud také plynou jeho inspirace pradávnými fantaskními tvary.