Expozice Po stopách Keltů, naučná Keltská stezka Železnými horami, vzdělávací programy pro školy, festival Lughnasad, keltské svátky.

To vše mají v režii členové občanského sdružení, které již od svého vzniku v roce 2002 usiluje o rozvoj keltského odkazu v našem regionu.

Od roku 2008 a zejména letos se snahy Boii zaměřily především na dlouhodobý záměr stavby keltského archeoskanzenu v Nasavrkách.

„Vybudování skanzenu navazuje na zdejší keltské osídlení, hlavně pak na pozůstatky keltského oppida v Českých Lhoticích. Skanzen by tak vyrostl přímo nedaleko míst, kde Keltové skutečně žili,“ vysvětlují Petra Saidlová, a Anna Frantalová z o.s. Boii.

Jaká je představa?

Jedná se o rekonstrukci keltské vesnice z doby látenské (2. – 1. století př. n. l.). Vstupu do areálu dominuje masivní opevnění tvořené klešťovitou branou a mohutným valem. Za branou návštěvníka uvítá pohled na hospodářsko-sídelní část vesnice.

Ta je tvořená šesti dvorci, celkem tedy asi 35 budovami. Každý z dvorců je tematicky zaměřen na představení určitého keltského řemesla - od sídla kováře, keramika či kovolitce až po dílnu tkalcovskou či kožedělnickou. Nechybí zde ani panské sídlo.

Nedílnou úlohu hrálo v keltském životě náboženství, důležitou součástí skanzenu bude proto také svatyně, která má jako jediná ze staveb svoji historickou předlohu v zahraničí.

V Nasavrkách by tak vznikl unikátní komplex, který svým charakterem a rozlohou nemá v České republice obdoby a vyrovná se nejlepším skanzenům tohoto typu v zahraničí.

Občanské sdružení Boii o. s. dbá zejména na historickou a vzdělávácí hodnotu celého skanzenu, všechny budovy jsou proto replikami vytvořenými na základě skutečných archeologických výzkumů.

O grantu bude jasno na jaře

Jako zázemí skanzenu bude pak sloužit správní budova umístěna vně areálu a součástí projektu je rovněž vybudování potřebného parkoviště.

Kromě prohlídek počítá sdružení s celou řadou dalších aktivit, které zde budou probíhat - kulturní akce, oslavy keltských svátků, vzdělávací programy pro děti a mládež a pro školní výpravy, odborné přednášky a další. Skanzen rovněž poskytne zázemí pro výzkumy v rámci experimentální archeologie. Z dalších připravovaných aktivit uveďme také ekologické zemědělství a pěstování původních plodin či chov včelstev a s ním spojenou expozici o vývoji včelařství.

V tuto chvíli se celý projekt vyvíjí velmi dobře - po zajištění všech potřebných dokumentů podalo Boii o. s. žádost o grant z Regionálního Operačního Programu, jehož výsledky budou známy již na jaře. Pokud se vše úspěšně podaří dokončit, je zahájení stavby plánováno na podzim letošního roku.
Nasavrcký skanzen jistě přispěje ke zvýšení cestovního ruchu v Pardubickém kraji, ke vzniku nových pracovních příležitostí i ke kulturnímu rozvoji regionu. Na realizaci spolupracuje sdružení kromě odborníků z řad archeologů a historiků i s řadou dalších partnerů. Poděkování za podporu realizace projektu náleží městu Nasavrky a Pardubickému kraji.

Rozsáhlý komplex nemá v České republice obdoby, všechny budovy jsou replikami vytvořenými na základě skutečných výzkumů.
Rozsáhlý komplex nemá v České republice obdoby, všechny budovy jsou replikami vytvořenými na základě skutečných výzkumů.
Rozsáhlý komplex nemá v České republice obdoby, všechny budovy jsou replikami vytvořenými na základě skutečných výzkumů.

(ap, red)