„Kniha je strukturována jako reprezentativní katalog jednotlivých institucí a jejich nejvýznamnějších sbírkových předmětů,“ podotýká Michal Babík, ředitel jičínského muzea a iniciátor vzniku publikace, který se inspiroval u kolegů v Olomouckém kraji.

„Pokusili jsme se o to, aby donátorem publikace byl Královéhradecký kraj, což se povedlo. Troufám si tvrdit, že v knize jsou zastoupeny všechny největší muzejní sbírky kraje,“ zmínil Michal Babík.

Publikace má za cíl nejen představit nejvýznamnější kulturní, historické a přírodní fenomény, ale také nalákat veřejnost na tyto poklady minulých dob do muzeí.

Dílo je výsledkem téměř dvouleté práce, na které se kromě editorů Michala Babíka a Gabriely Brokešové z jičínského muzea podílela řada dalších muzejních pracovníků z celého kraje.

Zalistujeme-li v nádherné sbírce pokladů objevíme opravdu skvosty, které si můžeme nejen prohlédnout, ale také se o některých dočíst v krátkých textech.

Krkonošské muzeum zde prezentuje například nejstarší obrazovou mapu Krkonoš i snímek posledního medvěda hnědého, jehož ulovení se datuje do roku 1726. Na dalších stránkách objevíte nádherné snímky třebechovického Proboštova betlému, brouky z přírodovědné sbírky Městského muzea v Novém Městě nad Metují. Vzácností jsou dochované vlasy Boženy Němcové a Hynka Němce z muzea v České Skalici. Jsou zde zachyceny i housle malíře Tulky z novopackých sbírek. Muzeum východních Čech vybralo do výpravné publikace mimo jiné loveckou soupravu Josefa Vágnera. Unikátní jsou také dokumenty z Českého farmaceutického muzea, které sídlí v Hospitálu Kuks.

Výběr jednotlivých sbírkových předmětů proběhl na základě rozhodnutí každé instituce. Za městské muzeum a Galerii plastik v Hořicích nám o výběru řekla více Oldřiška Tomíčková. „Hořické muzeum má velmi bohaté umělecké i historické sbírky. K ním patří i slavná Galerie plastik, takže jsme vybírali z obojího.“ Hořice tak představují slavnou Šafránkovu kroniku, tablo medailí cukráře Karla Kofránka, výrobce hořických trubiček i hořické hračky, které se ve městě vyráběly. Uvidíte zde i nádhernou sochu Šárky od Quida Kociána.

Publikace bude k prodeji ve většině muzeí na území Královéhradeckého kraje, je možné ji i objednávat přímo v jičínském muzeu.

„Kniha je krásná zpracováním i obsahem,“ zaznělo při jejím křtu, kterého se zúčastnila většina muzejníků, podílejících se na přípravách svazku.

Publikace má být příručkou pro ty, kdo do muzea chodí a kdo návštěvníky nejsou, pro ně může být dobrou motivací, proč do muzea vyrazit.