Na programu jsou slavná díla Vivaldiho, Paganiniho, Bacha, Donizettiho, Debussyho i skladba Jiřího Jirmala, věnovaná brazilskému jazzovému kytaristovi Badenu Powellovi.

Harfenistka Kateřina Englichová patří k našim nejkrásnějším koncertním umělkyním a je velmi úspěšná v zahraničí – před devíti lety jí tleskala i proslulá Carnegie Hall v New Yorku. Kateřina Englichová je držitelkou ceny Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii za přínos v oblasti komorní hudby a je ženou Václava Bartušky, jednoho z nejvýraznějších studentských aktivistů sametové revoluce.

Kytarista Miloslav Klaus má za sebou kariéru zázračného dítěte – na koncertní kytaru hraje od osmi let. V roce 1982 získal titul laureáta ve světoznámé kytarové soutěži Concours International de Guitarre v Paříži a koncertuje po celém světě.