Před měsícem podepsal starosta obce Josef Miclík smlouvu s manželi Sukovými ze Dvora Králové na koupi zdejšího zámku. Obec získá za historickou památku 30 milionů korun. Šestnáctého července podali manželé Sukovi společně se starostou obce na katastrálním úřadu v Jičíně návrh na zahájení převodu nemovitosti – zámku ve Starých Hradech z obce na manželé Sukovy. V minulém týdnu pracovníci úřadu ovšem rozhodli o přerušení řízení, neboť zjistili, že návrh na vklad práva do katastru nemovitosti nelze povolit. Důvodem byl nesoulad se záměrem obce prodat zámek a kupní smlouvou, kde byla uvedena budova, která nebyla specifikována v záměru prodeje. Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín přerušilo řízení a navrhlo žadatelům několik variant řešení. Obě strany se shodly a v pondělí manželé Sukovi vzali svoji žádost v celém rozsahu zpět, aby následně znovu podali návrh na vklad vlastnického práva.
Jak uvedl ředitel katastrálního pracoviště Pavel Řehák, neshody ve smlouvách rovněž zjistili aktivisté, kteří podali návrh na zásah do řízení. Podle jeho slov by mohl být zámek, pokud se neobjeví další nesrovnalosti, převeden do měsíce. Odpůrci prodeje zámku ale stále bojují proti tomu, aby památku vlastnil podnikatel ze Dvora Králové.
„Děláme všechno proto, aby se prodej neuskutečnil. Oslovili jsme ministerstvo vnitra i kultury. Odvoláváme se proti zamítnutí předběžného opatření, podáme trestní oznámení na starostu a členy zastupitelstva, kteří se podíleli na sepsání kupní smlouvy,“ uvedl Stanislav Penc.
Starosta Miclík nám potvrdil, že v pondělí podepsal s manželi Sukovými novou kupní smlouvu.