S úderem půlnočních zvonů vstoupilo do katedrály procesí v čele s hradeckým biskupem Janem Vokálem, který sloužil ve svém úřadu štědrovečerní půlnoční mši poprvé.

Lidé přišli společně sdílet vánoční chvíle a nálada v katedrále svatého Ducha byla navýsost sváteční.

Před půlnoční obdržela většina věřících, kteří chodí do kostela pravidelně, i ti, již se vydají do božího chrámu jednou ročně právě za účelem vánoční mše, brožuru s programem. V katedrále byli lidé všech generací. „Vážení a milí přátelé, rád vítám každého z Vás v katedrále Svatého Ducha o této vánoční noci. Scházíme se zde, abychom bohoslužbou oslavili Kristovo narození v Betlémě,” uvedl ve svém písemném vzkazu všem lidem biskup královéhradecký Jan Vokál.

Při mši hradecký duchovní odkazoval mimo jiné na kontrast prostoty Betléma a nákupní horečky a spěchu, jež provází Vánoce. Ti, kteří přišli později, měli pro letošek smůlu, protože se na mši nedostali. (jo)