Příjezd kočáru s mužem představujícícm arcivévodu Františka Ferdinanda ď Este byl hlavním lákadlem sobotní slavnosti v areálu zdejšího zámku. Nesla název Homolská Heligonka 18. pěšího hraje ve Stračově.

Zámkem a jeho okolím se nesly staročeské písničky z období Rakouska–Uherska v podání Homolské Heligonky s doprovodným programem uniformovaných c. k. vojenských jednotek.

Součástí sobotní akce bylo kromě příjezdu arcivévody a staročeských písniček také svěcení pomníku obětem první světové války ve Stračově. Návštěvníci mohli kromě jiného spatřit například také vojenský tábor nebo výstavu Historického C. k. Řadového pěšího pluku číslo 18 a legií na zámku. Byla zaměřena na rok 1866 a I. světovou válku. „Je tam k vidění výstroj, výzbroj, dobové dokumenty, popisy bitev a podobně,“ uvedl Martin Klika z 18. pěšího pluku.

Podle starosty Stračova Luďka Homoláče byla sobotní slavnost výsledkem spolupráce s 18. pěším plukem a legionářskou obcí, navázané při předloňských oslavách 650. výročí obce. Sobotní akce by mohla mít časem pokračování. „Uvažujeme o tom. Asi by to nebylo každoročně, ale s periodou třeba dvou nebo čtyř let,“ řekl.