Dnešní světice je patronkou křesťanských žen a matek, lidé se k ní modlí za záchranu dětských duší. Narodila se kolem roku 332 v Tagaste (Alžírsko) a vstoupila do manželství s Patriciem, s nímž měla tři děti.

Nejstarší z nich byl pozdější světec Augustin, který jí dělal velké starosti. „Syn tolika slz se nemůže ztratit,“ řekl jednou milánský biskup Ambrož, když opět zoufale prosila Boha, aby napravil jejímu výstřednímu synovi život. Její prosby byly skutečně vyslyšeny, Augustin cestu k Bohu našel, a navíc se stal jedním z největších křesťanů všech dob.

Avšak matka se toho již nedožila, zemřela roku 387 v Ostii (Itálie). Její ostatky odpočívají v Římě a také v klášteře Arrouaise v severní Francii. Augustin později ve svých překrásných Vyznáních vyjádřil své matce dík.