Svátek má: Vanda
Význam jména je poněkud nejasný. Vanda je postava ze staropolských pověstí a je spojena s Krakovem. Podle legendy kníže Krak (nebo také Krok, což připomíná Staré pověsti české) panoval v Krakově moudře a spravedlivě. Svému lidu dal nové zákony. Měl tři děti a nejmladší z nich byla kněžna Vanda, jejíž příběh zhudebnil Antonín Dvořák.
Vanda byla jednomyslně vyzdvižena na trůn po vyhnání svého bratra. Její krása byla tak věhlasná, že po ní zatoužil germánský vládce Rythiger. Vanda se však vdát nechtěla ani za něho, ani za nikoho jiného. Došlo k válce, která pro Vandu skončila úspěšně. Přesto Vanda po návratu do Krakova místo oslav obětovala svůj život bohům skokem do Visly, aby už nikdy polská země kvůli její kráse nebyla ohrožena. Ovšem český kronikář Václav Hájek z Libočan píše, že se Vanda prostě pomátla.
Vanda byla pohřbena na místě, kterému se od té doby říkalo Mohyla.