Patrik

V církevním kalendáři je až 17. března. Latinské slovo patricius značí „muže urozeného“ a zároveň má vazbu na slovo patria - „vlast“.
 
Jak je všeobecně známo, svatý Patrik je patronem Irska. Každý rok právě 17. března se po celém Irsku pořádají nejrůznější oslavy, ohňostroje, hraje se pouliční divadlo či se konají trhy. V ten den mají státní svátek nejen v Irské republice, ale na i ostrově Montserrat a v kanadské provincii Newfoundland a Labrador. Svatý Patrik žil na přelomu 4. a 5. století. Původem byl Brit a jako dítě byl prodán do otroctví v Irsku.
 
Po nabytí svobody se stal v Římě knězem a biskupem. Vrátil se do Irska, kde obracel na víru bohaté i chudé.