V našem církevním kalendáři dnes najdeme Česlava. Je to polské jméno a dostával je člověk, který vždy zachovával čest a svým jednáním ji oslavoval. Dnešní světec se jmenoval Česlav z Vratislavi. Narodil se roku 1180 na zámku Lance u Opole ve Slezsku jako hrabě Czesław Odrowaz. Již v mládí si vybral duchovní dráhu a roku 1218 vstoupil do dominikánského řádu. Přijal ho sám zakladatel této řehole – Dominik.

Česlav se brzy stal provinciálem polské řádové provincie a v roce 1224 založil klášter ve Vratislavi a stal se jeho převorem. Vyznamenal se především jako kazatel v Praze a ve Slezsku. Kromě toho vešel do dějin jako zachránce vratislavského hradu před útokem Mongolů. Zemřel 15. července 1242 ve Vratislavi.