Významným Vítězslavem je i hudební skladatel Novák (1870–1949). Vystudoval konzervatoř, později na ní začal učit a byl i jejím prvním rektorem. Byl vůdčí osobností české hudební moderny počátku 20. století. Jeho nejznámější díla jsou symfonické básně V Tatrách, Toman a lesní panna, Slovácká suita, Serenáda D dur, opery Zvíkovský rarášek, Karlštejn, Lucerna, Dědův odkaz, kantáty Bouře, Svatební košile či klavírní cyklus Pan.