Dobrovolným vstupným podpoříte školu pro zrakově postižené.