Akce začíná od 17 hodin na hradecké adrese: Pospíšilova 281. Zájemci z řad široké veřejnosti jsou vítáni a mohou se zúčastnit aktivně tancem či pasivním přihlížením.

Pro aktivní zájemce je doporučeno pohodlné oblečení. Cílem akce je dle Vize tance, taneční organizace, společně ve stejnou dobu a den v mnoha městech uskutečnit rozličná představení, taneční hodiny, výstavy, kulturní debaty apod.

V roce 1982 poprvé vyhlásil Taneční komitét ITI (International Theatre Institut- Mezinárodní divadelní ústav) 29. duben Mezinárodním dnem tance. Od té doby je tento den každoročně slaven na celém světě jako připomínka narození velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea (1727).

Více: www.vizetance.cz (zr)