Trutnov věří, že dokáže lépe využít všech možností muzea. "Převod se uskuteční na přelomu roku. Kraj se současně zavázal, že Trutnovu bude na provoz muzea přispívat, například v příštím roce to bude 2,75 milionu korun," řekl krajský radní Zdeněk Kraus. Podle něj kraj převodem muzea do správy města ušetří ročně přibližně milion korun.

Královéhradecký kraj je zřizovatelem několika dalších muzeí, ostatní radnice však o jejich převod nemají zájem, uvedl Kraus.

Trutnovská radnice chce, aby se muzeum více otevřelo veřejnosti a pořádalo více výstav. Zlepšit by se měla také jeho odborná činnost. Trutnovská radnice se snažila získat muzeum do své správy již v polovině 90. let, připravované dohodě mezi městem a okresním úřadem však zabránily výhrady ministerstva kultury.

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově vzniklo v roce 1890, kdy se sbírkový fond shromažďoval v budově reálky ve Školní ulici. Muzeum nabízí například stálou expozici Bitva u Trutnova 27. června 1866 a stálou výstavy předmětů z muzejního depozitáře nazvanou Poklady minulosti.