Budova muzea se nachází v centru města vedle kostela Narození Panny Marie. Pro motorizované návštěvníky je mezi kostelem a muzeem k dispozici placené parkoviště, provozované Městským úřadem v Trutnově. Občerstvit se můžete ve vinárně Pod Hradem, která je historickou součástí objektu.
Hned na začátku 90. let v muzeu otevřeli expozici, nazvanou „Bitva u Trutnova 27. 6. 1866“. Ta připomíná jednu z výrazných historických událostí Trutnovska z doby prusko-rakouské války. Pyšní se mnoha unikátními exponáty zbraní, výstroje, dále obrazy a jinými historickými dokumenty, které se vztahují k jediné vítězné bitvě v této válce.
 
V létě roku 1998 byla zpřístupněna další stálá expozice „Poklady minulosti“. Ve třech sálech mají návštěvníci možnost zhlédnout artefakty z mnoha oborů lidské činnosti.
 
Návštěvníky také zaujme unikátní soubor včelích úlů z 18. století s bohatou reliéfní řezbou, který je umístěný na chodbě v prvním poschodí.
Muzeum Podkrkonoší v Trut〜nově bylo založeno v roce 1890. Jeho počátky nebyly jednoduché. Začínalo se velmi skromně. Nebylo k dispozici stálé sídlo, a tak byl sbírkový fond, vytvořený ponejvíce z darů, shromažďován v budově reálky ve Školní ulici.
Teprve v roce 1950 připadl celý objekt výhradně muzeu. V této době bylo zaevidováno zhruba šest tisíc předmětů a začaly se také pořádat krátkodobé výstavy. Muzejní fond se v následujících letech úctyhodně rozrůstal.
 
Za dobu své existence prošla instituce dvěma rozsáhlými opravami a renovovaly se rovněž expozice.
Muzeum Podkrkonoší připravuje pravidelně i výstavy.
Více a foto: