V neděli 29. dubna mají zájemci poslední možnost zapojit se do programu.

Ve 14 h začíná Čarodějnická škola se soutěžemi a dílnami (místo konání: Na Obci) a na 20 h je naplánován začátek Valašských a jiných tanců (Černý kůň 1. patro).

Občanské sdružení Rodičovské Centrum Domeček je dobrovolným spolkem rodičů s dětmi z Třebechovic pod Orebem a okolí. Vedle aktivit pro celou rodinu chce vytvářet kvalitní zázemí především pro maminky s dětmi na rodičovské dovolené. Jeho hlavním posláním je vytvoření a udržení tradice výše zmiňovaných aktivit v Třebechovicích pod Orebem.

Spolek zahájil svou činnost v roce 2003 při DDM v Třebechovicích pod Orebem. Nezávisle na DDM v roce 2005 získal finanční prostředky od ČNA Mládež na výstavbu dětského hřiště v hodnotě téměř 150 tis. Kč, které dnes vyžívají děti z celých Třebechovic. Po třech letech činnosti rodičovského centra, kdy se počet malých i velkých zájemců o pravidelné společné setkávání neustále zvyšuje, se členové spolku rozhodli založit vlastní občanské sdružení. Cílem tohoto sdružení je nejen zájmová činnost pro děti předškolního věku, ale také nabídka služeb a možnost osobního růstu rodičům během jejich rodičovské dovolené formou seminářů, rekvalifikačních kurzů či přednášek.

Jak úspěšné je RC Domeček? Posuďte sami: sehnání příspěvku ve výši 141 tis. Kč na vybudování dětského hřiště v ulici Komenského, zvýšení počtu členů na 45, rozšíření počtu pravidelných kroužků na 9, dále pořádání 3 nepravidelných akcí a zajištění volné herny pro děti, vytvoření profesionálního místa za podpory ÚP Hradec Králové a města Třebechovice p. Orebem.