„Při tvorbě konceptu výstavy vycházíme z Čapkových děl Továrna na absolutno, Krakatit, Válka s mloky, R.U.R., Věc Makropulos nebo Bílá nemoc. Výstavu bude tvořit několik interaktivních objektů počítajících s aktivní účastí návštěvníků, vytvořených různými autory, používajícími různorodé vyjadřovací prostředky a reprezentující odlišné pohledy na společné téma. Inspirací je nám výjimečná galerie Sladovna Písek a její unikátní koncept „Galerie hrou“,“ informují organizátoři expozice.

Na výstavě se bude podílet hned několik divadelních scénografů, jak stálých spolupracovníků Divadla Drak, tak tvůrců, kteří se v Draku představí vůbec poprvé. V interaktivních objektech se tak propojí výtvarné vyjadřovací prostředky s divadelností, hravostí a metaforičností typickou pro loutkové divadlo. K výstavě vzniknou lektorské programy a workshopy, které tvoří nedílnou součást dlouhodobé koncepce programové nabídky Labyrintu Divadla Drak, kterou je propojování umění a vzdělávání.

Expozice je podpořena dárcovským projektem. Pokud se do dárcovského projektu zapojíte i vy, bude váš dar použit na výrobu interaktivních výstavních objektů, vytvořených různými autory, kteří používají různé vyjadřovací prostředky a návštěvníkovi tak ukazují odlišné pohledy na společné téma. Cílem projektu je umožnit všem zájemcům reflektovat Čapkovo dílo přímým osobním zážitkem a zkušeností. Veškeré informace o dárcovském projektu naleznete na webových stránkách Divadla Drak.