Na programu jsou díla W. A. Mozarta, A. Dvořáka, B. Smetany a dalších. Výtěžek z dobrovolného vstupného pořadatelé použijí na opravu hajnických varhan. K projektu opravy varhan v kostele sv. Mikuláše v Hajnici je k dispozici veřejná sbírka a přispívat je možné na transparentní účet 2801297755 / 2010 nebo formou adopce píšťal.

První etapu varhan už mají iniciátoři akce za sebou, nyní se vybírají peníze na pokračování náročné rekonstrukce nástroje. „Doposud bylo na opravu hajnických varhan zajištěno více než 219 tisíc korun, za což všem dárcům moc děkujeme,“ uvedl jeden z iniciátorů Vít Havlíček. Koncert pořádají obec Hajnice, Římskokatolická farnost Hajnice a Královédvorský chrámový sbor.