Z jeho historie připomeňme zejména začátky z 80. let, kdy zakládajícími členy byli bývalí hráči Symfonického orchestru Sokolské filharmonie a Orchestru Lidové opery. Obě tato hudební tělesa totiž v době normalizace zanikla.

Z iniciativy tehdejšího uměleckého vedoucího  Jiřího Kašpara se orchestr transformoval na dnešní formu v sestavě se smyčcovými nástroji. V průběhu dalších let vedla komorní orchestr řada významných muzikantů: zmíněný Jiří Kašpar, pan Fiala  či Eva Itslinger.

Orchestrem prošli významní hudebníci

Od září roku 1999 se uměleckým vedoucím a dirigentem stal na plných 12 let Milan Kotala – profesionální  hudebník a hudební pedagog. Za jeho vedení se stal orchestr veřejně známým.

Kotala v září roku 2011 ze zdravotních důvodů ukončil svou dirigentskou činnost. Po něm se stal uměleckým vedoucím a dirigentem Lukáš Cach, absolvent Konzervatoře Pardubice.

S jeho příchodem získal komorní orchestr nový elán, což je znát ve stylu zkoušek a veřejných koncertů. Na popud prvního houslisty a organizačního vedoucího orchestru Martina Nováka byl orchestr zaregistrován jako občanské sdružení a získal dnešní název Královéhradecký komorní orchestr.

Skladby českých i světových umělců

Repertoárová skladba orchestru se sestává převážně z klasických komorních skladeb českých a světových skladatelů Bendy, Myslivečka, Ryby, Vejvanovského, Dvořáka, Smetany, dále Bacha, Vivaldiho, Mozarta a dalších. Řada notových partů je pořizována přepisy a úpravami z originálů, zejména pak pro doprovody sólových nástrojů nebo zpěvu.

Koncertní vystoupení se v průběhu roku uskutečňují střídavě v aulách škol nebo v prostorách kostelů.

Členové KHKO se vždy těší na setkání se svými stálými příznivci i novými posluchači, milovníky klasické komorní hudby. Rovněž by v kolektivu rádi přivítali nové hráče na smyčcové nástroje při svých zkouškách v Základní umělecké škole Habrmanova.

A nejbližší koncerty? V pátek 15. listopadu a v pátek 20. prosince od 18 hodin v hradeckém evangelickém kostele (vedle krajského soudu).

Petr Hruška