Třiapadesátý ročník zahájí předsedkyně poslanecké sněmovny Miroslava Němcová. Záštitu nad festivalem sice převzal prezident republiky Václav Klaus, ale v době slavnostního zahájení bude na zahraniční cestě v Berlíně.

Pecková slaví!

Letošní festival potrvá dvacet pět dní a nabídne milovníkům hudby třiadvacet titulů. Nese podtitul Mundus Vocalis, tedy vokální svět, který se v pestré nabídce festivalu hlásí k lidskému hlasu jako prostředku uměleckého vyjadřování. Programem se prolíná řada historických i formových projevů, od zpěvu operního, přes sborový až po divadelní představení a umělecký přednes. Letos ovšem diváci neuvidí na zámeckém nádvoří žádnou operu od litomyšlského rodáka Bedřicha Smetany. „V současnosti je jediným dostupným titulem v českých a slovenských operních domech jen Prodaná nevěsta, ale ta byla na festivalu provedena v posledních třech letech. Smetanova tvorba zazní v řadě koncertů,“ vysvětlil ředitel Jan Pikna. Pořadatelé ale uvažují, že pro další ročníky přistoupí k finančně nákladné koprodukci s některou z operních scén. Zvláštní koncert si letos pro Smetanovu Litomyšl připravila pěvkyně Dagmar Pecková, která oslaví třicet let své umělecké kariéry.

Některé pořady jsou již beznadějně vyprodané, ale na vybrané nabízí Smetanova Litomyšl vstupenky za poloviční cenu. „Snad z důvodu finanční krize a nejistoty z chystaných reforem v nabídce zůstaly i pořady velmi atraktivní, které by v minulosti byly bezpečně vyprodány mezi prvními,“ uvedl ředitel festivalu Jan Pikna. Zlevněné vstupenky jsou mimo jiné na taneční představení s hudbou Carla Orffa a Igora Stravinského Písně a tance lásky provedenou s ansámblem bubeníků a čtyř klavírů. Porovnat árie, sbory a mezihry z opery Dalibor Bedřicha Smetany a Lohengrin Richarda Wagnera budou moci návštěvníci pořadu Příběhy bájných rytířů, kde se dočkají i Svatebního pochodu.

53. ročník festivalu je posledním před zahájením revitalizace zámeckého návrší, na kterou město získalo dotaci z Unie. „Příští dva ročníky se odehrají na staveništi, což jistě přinese omezení a nižší divácký komfort. Ovšem až stavba skončí, bude mít Smetanova Litomyšl téměř ideální zázemí,“ sdělil starosta Litomyšle Michal Kortyš.

Smetanova Litomyšl však není jen svátkem hudby a výtvarného umění. Festival i letos doplní řada zajímavých akcí. Pořadatelé spolupracují i s Národním památkovým ústavem. Během festivalu nabídnou speciální prohlídky zákulisí a slevy na prohlídku zámku. „Garderobiérky ze Státní opery Praha přivezou do Litomyšle kostýmy a první, třetí a čtvrtý víkend si je budou moci lidé prohlédnout a vyzkoušet,“ dodal Pikna. Festivalová vstupenka navíc návštěvníkům zajistí slevu na prohlídku zámku. „Lístek pro dospělého stojí 120 korun a se vstupenkou z festivalu ušetří padesát korun,“ informovala kastelánka Jana Sehnalová.

V době festivalu ožije v sobotu 18. června město i starodávným jarmarkem.

Šostakovičova symfonie připomene masakr

Zatímco vloni festival Smetanova Litomyšl uctil výročí sedmi set let od nástupu Lucemburků na český trůn, letos připomíná tragickou událost druhé světové války.

Masakr Židů z roku 1941 nedaleko Kyjeva připomene 29. června Šostakovičova Symfonie č. 13 b moll Babí jar. „Dmitrij Šostakovič napsal k této tragédii symfonii v šedesátých letech. Pogrom Židů ale nebyl za komunistického režimu uznáván a symfonie byla proto zakázána. V Sovětském svazu se vůbec neuváděla a ani jinde v zahraničí, takže je málo známá. Dramatická hudba ale jistě osloví každého posluchače,“ uvedl Jan Pikna, ředitel festivalu Smetanova Litomyšl. Koncert na litomyšlském zámku zaznamená Česká televize i Český rozhlas. Televize natáčela i v Kyjevě a chystá delší pořad. O záznam koncertu projevilo zájem několik světových stanic.

Masakr se odehrál v září 1941 v rokli Babí jar. Zvláštní oddíly SS, tzv. Einsatzgruppen, během dvou dnů postřílely třicet čtyři tisíc kyjevských Židů. Celkový počet obětí se do konce okupace Kyjeva do září roku 1943 odhaduje na dvě stě tisíc lidí. Zahynuli nejen Židé, ale také členové komunistické strany a představitelé sovětské moci, vojáci Rudé armády, Romové nebo duševně nemocní lidé. „Sovětský režim se po válce usilovně snažil tragédii nepřipomínat. Důvodem byla oficiální doktrína ´o boji proti sionismu a beznárodnímu kosmopolitismu´, která vyrůstala z hlubokých kořenů velkoruského antisemitismu. Tragédie v Babím jaru byla záměrně bagatelizována,“ sdělil v synopsi k 13. symfonii Alexandr Jeništa.

Dmitrij Šostakovič složil na báseň Jevgenije Jevtušenka jednovětou symfonickou poému pro sólový bas, mužský sbor a orchestr. Dokončil ji na jaře 1962. Po přečtení nové Jevtušenkovy sbírky ´Vzmach ruky´ dílo rozšířil na kolosální pětivětou symfonii. V Československu zazněla poprvé v roce 1983.

Program 53. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl


Litomyšl – II. zámecké nádvoří

10. června 20 hodin

Slavnostní zahajovací koncert Bedřich Smetana: Česká píseň
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 9 d moll, op. 125 s ódou Na radost.


Litomyšl – kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže

11. června 16 hodin

Duchovní hudba v Čechách kolem roku 1600
Mše, moteta, hymny, ricercary, fantazie a písně.


Litomyšl – II. zámecké nádvoří

11., 12. června 21.30 h.

Písně a tance lásky
Mimořádný hudebně-taneční projekt.

13. , 14. června 21 hodin

Koncert na přání – Bohemian Rhapsody

Litomyšl – Smetanův dům

15. června 16 a 19 hodin

Uhlíř/Svěrák: Miniopery
Čtyři jednoaktové miniopery pro děti a mládež. Šípková Růženka, Budulínek, O dvanácti měsíčkách, Karkulka.


Litomyšl – II. zámecké nádvoří

16. června 20 hodin

Dagmar Pecková – Na cestě
Jubilejní galakoncert k třicetiletí umělecké kariéry přední české mezzosopranistky.

17. června 19 hodin

Z Nového světa…
V podání amerického orchestru vyslechneme v roce 170. výročí narození Antonína Dvořáka v takřka „autentickém provedení“ jeho nejslavnější Novosvětskou symfonii.


Litomyšl – kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže.

18. června 16 hodin

Paralelní světy
Koncertní premiéra sborového cyklu inspirovaného základními myšlenkami křesťanství, buddhismu, judaismu a islámu.


Litomyšl – II. zámecké nádvoří

18. června 20 hodin

Lohengrin & Dalibor – Příběhy bájných rytířů
Koncertní provedení scén z klíčových oper Richarda Wagnera a Bedřicha Smetany.


Litomyšl – Nový kostel Církve bratrské

19. června 15.30 hodin

Grafické partitury Milana Grygara
Soubor MoEns hraje vizuální partitury Milana Grygara v realizaci Kamila Doležala.


Litomyšl – II. zámecké nádvoří

19. června 18 hodin

Česká filharmonie
Bedřich Smetana: Předehra k opeře Prodaná nevěsta, Vítězslav Novák: Slovácká suita, op. 32, Gustav Mahler: Symfonie 4 G dur.


Litomyšl – audienční sál státního zámku

21. června 19.30 hodin

Jako zázrakem…
Literárně-hudební pořad s verši francouzských básníků a skladatelů působících v Paříži.


Litomyšl – II. zámecké nádvoří

22. června 21.00 hodin

Svěcení jara
Baletní představení o třech částech.

23. června 19.30 hodin

Bolero - Música Ibérica y Latina
Pořad sestavený ze španělských a latinsko-amerických kompozic.

24. června 19 hodin

Antonín Dvořák: Stabat Mater
Duchovní kantáta pro sóla, sbor a orchestr.

Litomyšl – kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže

25. června 16 hodin

Symphonia Gregoriana
Koncert.

Litomyšl – II. zámecké nádvoří

25. , 26. června 21 hodin

Giacomo Puccini: Turandot
Opera o třech dějstvích.

Chrudim, Arciděkanský kostel

26. června 18 hodin

Symphonia Gregoriana
Koncert pro varhany a orchestr.

Litomyšl – Smetanův dům

28. června 18 hodin

Kühnův dětský sbor
Pocta českým tvůrcům
.

Litomyšl – II. zámecké nádvoří

29. června 20 hodin

Babí Jar
Uvádí při příležitosti 70. výročí tragédie v rokli Babí jar u Kyjeva, při níž bylo nacisty během čtyř dnů povražděno 34 000 Židů.

Litomyšl – Smetanův dům

30. června 19 hodin

Peter Shaffer: Amadeus
Strhující příběh dvou významných vídeňských současníků - W. A. Mozarta a jeho rivala Antonia Salieriho.

Litomyšl – II. zámecké nádvoří

1. července 21 hodin

Leoš Janáček: Její pastorkyňa
Opera o třech dějstvích dle dramatu Gabriely Preissové.

Litomyšl – Smetanův dům

2. července 16 hodin

Z mého života
Komorní koncert věnovaný památce a dílu Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.

Litomyšl – II. zámecké nádvoří

2., 3. července 21 hodin

Gaetano Donizetti: Nápoj lásky
Komická opera o dvou dějstvích.

Litomyšl – Klášterní zahrady

3. července 10.15 hodin

Slavnostní mše
Tradiční děkovná bohoslužba celebrovaná Mons. Tomášem Halíkem.

Litomyšl – II. zámecké nádvoří

4. července 19.30 hodin

Hvězdy operního nebe - Sumi Jo
Galakoncert jedné z nejlepších koloraturních sopranistek světa.