Odborníci seznámí návštěvníky s motivy Vánoc ve výtvarném umění a hudbě. Na sklonku listopadu začne výstava o historii vánočního stromečku, kterou doprovodí rukodělné dílny.

Přednášky se konají na zámku každou středu do konce měsíce. První seznámí posluchače s vánoční ikonografií, následuje výklad o vánoční krajině gotických, renesančních a barokních umělců. Zájemci se také dozvědí o vánočním hudebním repertoáru v 15. až 17. století.

"Letos nebudeme přednášet o tradičním zvykosloví. Chtěli jsme témata pojmout trochu jinak. Motivů, co se jídávalo, jaké byly zvyky, je v médiích dost," řekl Ivo Křen z Východočeského muzea.

Do každodennosti domácností však návštěvníci zámku přeci jen nahlédnou. Od 23. listopadu začíná na zámku výstava Vánoční stromeček, historie a současnost.

"Lidé se dozvědí nejen o historií vánočních stromků, zmíněné budou i podoby a vývoj vánočních ozdob," řekl Křen. Výstavu doprovodí řada akcí. Kromě komentované prohlídky si lidé vyzkouší výrobu svíček, svícnů z přírodnin, vánočních ozdob technikou drátenictví a zdobení perníčků. Dílny potrvají do poloviny prosince.