Půjde o Jana Vodňanského a Petra Skoumala spolu s Janem Burianem a Jiřím Dědečkem.„Zazní texty a písně, připomínající minulost. Lze však očekávat i reakce na současnost jak v písních, tak i v básních a glosách. Zazní pravděpodobně i Vodňanského nejnovější krátké básně,” řekl Petr Švihlík z Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti. Oživení čeká i na dávné a dnes už klasické dvojverší a čtyřverší, které autor představí v novém kombinačním kontextu svého „Okénka recyklované poesie“.

Bývalí partneři se spojili ve společném vystoupení již před lety, v roce 1989 v klubu Na Chmelnici, aby podpořili narůstající odpor k tehdejší vládě, a přispěli tak svou troškou do mlýna ke změně režimu. Vystoupení čtveřice Burian, Dědeček, Vodňanský, Skoumal připomene mimořádnou předlistopadovou událost.Ve výjimečném pořadu se zde znovu sešla zaniklá nekonformní seskupení. Autoři vytvořili komponovaný pořad, v němž se mísí recitace, dialogy a písně plné ironických jinotajů a sdělení odrážejících ducha doby.

„Budeme mít příležitost vrátit se o dvacet let zpět, do předrevolučního kvasu, a nechat se překvapovat inteligentním slovním i pěveckým humorem a dramatickým napětím uměleckých dvojic, které si nadále rozumí přesto, že už spolu běžně nevystupují,” uzavřel Švihlík.