Již posedmé je pro návštěvníky připraven tradiční předvelikonoční jarmark.

Vedle osvědčených a prověřených pochutin se mohou těšit na malované kraslice, pomlázky, košíky, řehtačky a další velikonoční zboží, dekorativní předměty a keramiku. Nezbytnou součástí trhů se stalo předvádění tradičních řemesel.

I letos po všechny tři dny bude Věra Poláková předvádět výrobu paličkovaných krajek. K tomu ještě ukáže zdobení perníčků, které si budou moci vyzkoušet i děti. Dále paní Matějková nabídne ukázky pletení z pedigu.

Objekt Běliště je největší a nejkrásnější stavbou lidové architektury v Železném Brodě. Pochází z roku 1807 a v jeho zahradě je umístěn soubor soch. Dříve zde bývala koželužna, dnes jsou v budově umístěny národopisné sbírky městského muzea.

K vidění zde jsou stará školní třída, ševcovský koutek, cechovní předměty, pekařství a perníkářství, pomůcky ke zpracování lnu, světnička domácího tkalce, součásti oblečení z minulého století a dále lidové dřevěné betlémy a unikátní dřevěné modely měšťanských domů. (zr)