Přehlídka umění

Nadcházející festival je specifický tím, že jeho činovníci se zabývají lidovým uměním takových oblastí, 
v nichž zůstala již jen minimální tradice. O to větší úsilí musí umělci ve snaze 
o udržení tradic vyvíjet.

Pernštýnská noc

Nedočkaví zájemci o festival nemusí čekat až do víkendu, neboť již v pátek od 19.30 hodin se rozezní zvuky středověkého rynku Pernštýnské noci v Pardubicích. Sobotní program započne 
v 11.30 hodin v Hradci Králové v Žižkových sadech představením Muzikanti hrajte. Pokračovat bude tamtéž od 13.30 hodin dětským pořadem Škola školácká a o hodinu později bude následovat hlavní program Roztančené sady, v němž se představí na dvacet folklorních souborů z Čech, soubory Marína ze slovenského Zvolena a APERTO 
z polského Valbřichu. Zároveň s vystoupeními bude od 11 do 16.30 hodin probíhat 
i jarmark lidové tvorby 
a uměleckých řemesel.

Ani tím však program nekončí, jelikož již od 16.30 hodin začíná v Klicperově divadle pořad zvaný Na našem. Sobotní část se završí od 19 hodin na Šrámkově statku 
v Pileticích veselým programem Přijďte pobejt aneb Smyslů plný večer.

Rozloučení s festivalem proběhne v neděli od 14 hodin Rozmlouváním na zámku 
v Pardubicích.

Radek Kozel