Posluchačům nabídne skladby inspirované hudbou Vivaldiho, Bacha, Mozarta nebo Piazzolly. Společně s Jaroslavem Svěceným a Michalem Dvořákem vystoupí  hudebníci z Peru a Bolívie, virtuozní hráč na exotické nástroje kenu a siku Vlado Urlich, Heroldovo kvarteto nebo kytarista Michal Pelant.