Vladimír

Toto jméno je velmi rozšířené především ve slovanském světě. A není divu, vždyť znamená, že jeho nositel je „velký svou mocí“.

Jedním z nich byl kyjevský velkokníže z 10. století, kterého u nás proslavil Karel Havlíček Borovský svou epickou básní Křest svatého Vladimíra.

Narodil se kolem roku 960 a byl vnukem svaté Olgy, přesto dlouho zůstával pohanem. Prožil bouřlivé mládí, teprve v roce 989 se nechal pokřtít. K jeho obrácení došlo především z důvodů dynasticko-politických: měl totiž před svatbou s byzantskou princeznou a jako pohan by si ji nemohl vzít. Přijatý křesťanský životní kodex jej zcela změnil. Prohlásil víru v Krista za státní náboženství, zakázal pohanství a začal si více všímat života svých poddaných. Svými činy tak popřel svou bývalou krutost.

Jeho příkladu brzy následoval takřka celý národ a Kyjevská Rus se zařadila mezi křesťanské státy.