Pod vedením někdejšího žáka profesora Jiřího Skopala, sbormistra Jaromíra Schejbala a při klavírním doprovodu lektorky hradecké hudební katedry Pedagogické fakulty Aleny Holé pěvecký sbor názorně předvedl, proč je žádán nejen doma, ale i v evropských zemích. Skvělé pěvecké výkony, bezchybné sladění hlasů v náročných pasážích i oduševnělé procítění melodií, to vše ve spojení s výtečnou akustikou zdejšího sálu, poskytlo početnému publiku velký zážitek.

Velmi různorodý repertoár dává prostor k rychlému střídání nálad. Během večera zazněly písně G. B. Pergolesiho ze Sabat Mater, A. Dvořáka z Moravských dvojzpěvů, O. Máchy z cyklu Lašské halekačky, Smetanova Má hvězda, Ave Maria od C. Gumiho, Bridge Over Troubled Water P. Simona a A. Garnfunkela, Salve Regina J. Busta, moravské lidové, z nichž zejména Tancuj, tancuj zvedala diváky ze židlí, a konečně jímavý přednes Jaromíra Schejbala v písni Leonarda Cohena Halleluja, při kterém v publiku ukápla nejedna slza, byl třešinkou na dortu celého zdařilého večera.

Na závěr přišlo překvapení i pro pěvecký sbor; pořadatelé měli pro všechny účinkující připraven levandulový škapulíř a vánoční svícen. Vokální harmonie v Čistěvsi opravdu zazářila a o jejím koncertu se tady bude ještě dlouho mluvit.

Jaroslav Balcar, Lubomír Douděra