V malé výstavní místnosti augustuniánského kláštera je k vidění soubor fotoreprodukcí opon českých ochotnických souborů. Vznikl výběrem z rozsáhlého dokumentačního materiálu o malovaných oponách. Ten byl shromážděn pro Databázi českého amatérského divadla. Reprodukce padesáti opon jsou uspořádány na dvaceti panelech formátu A1.

Výstava dává zájemcům příležitost vstoupit do divadelních sálů měst, městeček i vsí a obdivovat opony ochotnických jevišť, které pocházejí nejen z dílen předních malířů své doby a od firem dodavatelů kulis, ale velmi často je vytvořili také místní amatéři.

Oponám se věnuje Jaroslav Vlach v knize Divadelní opony a sály v Žarošicích a okolí. „Divadlo na venkově se zpravidla hrálo v nevelkých sálech venkovských hostinců, do nichž se jeviště před představením teprve stavělo, avšak obvykle již příští den ráno po divadle na přání majitele hostince muselo být odklizeno, aby bylo více místa pro hosty. Opona se zpravidla navinovala na kotouč a zvedala a spouštěla pomocí kladek a provazů. Na obecenstvo působily obrazové opony fascinujícím dojmem. Byly spojkou mezi obecenstvem a očekávanými divadelními výjevy. Měly svůj kolorit a výjevy na nich zobrazené bývaly námětem k častým hovorům publika před představením i v přestávkách,“ přibližuje zajímavá díla Vlach. Výstava potrvá do 27. září.