Jedním z letních kulturních počinů, který má právě v tomto období čtyřiadvacetiletou tradici, je salon unie výtvarných umělců (UVU), který představuje prezentaci 49 umělců. Jedná se o obory malby, grafiky, fotografie, plastiky, keramiky, sklářské a textilní tvorby, malovaného a řezbářského humoru. Je to prezentace rozmanitých stylů a technik na 107 dílech mistrů umění oslovujících veřejnost.

Není třeba v těchto řádcích hledat recenzi o úrovni salonu, neboť ta je dána aktuální tvorbou každého autora. Jako celek soubor přesvědčivě působí tak, že východní Čechy jsou zastoupeny skvělým uměním současné doby, a je tedy důstojnou reprezentací. Salon je poprvé zařazen v projektu Regina, v rámci města Hradce Králové, což je touto čtyřiadvacátou výstavou zasloužená pozice. Za první měsíc, včetně vernisáže, zhlédlo expozici cca 400 návštěvníků.

Unie uspořádala za dobu svého trvání celkem 32 výstav. To je dobrý počin pro uměnímilovnou veřejnost. Po skončení salonu následuje výstava Bořivoje Borovského k jeho nedožitým osmdesátinám. Na paměti jsou umělci, k nimž se unie s úctou vrací. Zároveň salon hostí studenty grafické školy Hronov – tady unie otevírá prostor nastupující generaci výtvarníků.

Předseda UVU Josef Bavor dodal, že letošní salon následoval krátce po skončení členské výstavy UVU pod názvem „Výtvarné jaro" pořádané na zámku Kinských v Kostelci nad Orlicí. Velkorysá prostorová instalace byla umístěna ve třinácti zámeckých místnostech. Protože v Galerii Na Hradě jsou tyto možnosti omezenější, o to náročnější je instalace jednotlivých děl.

„Jsme Hradečtí z Prahy a rádi jezdíme domů i za hodnotnou kulturou, kterou je právě salon. Jsme kumštýři a hodnotíme vysokou úroveň výstavy," zhodnotili expozici její dva nahodilí návštěvníci.

Východočeský výtvarný salon se koná v Galerii Na Hradě v Hradci Králové (budova knihovny LFUK) již jen do soboty 7. září. Otevřeno je takto: PO – PÁ 8 – 18 hodin, SO 10 – 18 hodin.

Pavel Rejtar