Zájemci budou možná překvapeni, jak významná je benediktinská stopa v kultuře a historii českých zemí i střední Evropy a jak výrazně je tento řád ovlivnil.

Panelová výstava Via Benedictina je doplněna řadou artefaktů z depozitáře Muzea východních Čech, které ji tematicky obohacují.

„Je to výstava sledující jedno z obrovských evropských témat. Benediktini byli nejen černý řád, benediktini byli začátek Evropy, středověk Evropy a novověk Evropy a jsou ti, kteří vytvářeli to, o čem se v dnešní době tak často mluví, společnou identitu a kulturu," uvádí Petr Sommer, jeden z autorů výstavy a ředitel Centra medievistických studií Akademie věd.