Návštěvníci budou mít možnost seznámit se s historií vzniku opevnění hranic ve 30. letech minulého století i s konkrétními událostmi v Trutnově a jeho okolí v době od květnové mobilizace po zábor pevnostních objektů německou armádou v září 1938.

Součástí programu budou ukázky uniforem Československé armády a wehrmachtu z roku 1938, včetně ukázek zbraní, výcviku a rekonstrukce záboru pevnosti Německou armádou. Program bude doplněn vzpomínkami pamětníků. Zahájení v 10.00, ukončení se předpokládá v 16 hodin.