Sbor byl založen v roce 1922, nyní má 37 aktivních zpěváků. Jeho repertoár je velmi rozsáhlý, zahrnuje skladby všech hudebních období od renesance po současnou českou i světovou autorskou sborovou tvorbu.

Čtvrteční program zahrne Messe Solennele en l'honneur de Sainte Cécile od francouzského skladatele Charlese Gounoda a skladby Janáčka, Händela,Mozarta či Lukáše.