Ve foyer kina budou plakáty České pošty se známkami z období let 1993 až 2018. Sobotní zahájení výstavy začíná ve 14 hodin a její součástí bude také soutěž pro malé i velké návštěvníky a burza poštovních známek.

Až do ukončení výstavy se každou sobotu odpoledne konají v Bio Central konzultace s filatelisty a informativní ocenění známek.