Úvodní slovo k výstavě na vernisáži pronesla historička umění a kurátorka výstavy Jana Schlesingerová. Ta neopomněla poděkovat soukromým sběratelům, z jejichž sbírek je zapůjčena většina děl, která můžete na výstavě vidět. Dle jejích slov se momentálně pracuje na katalogu, který by měl zachytit i obrazy, které už se do výstavních prostor nevešly. Hudební doprovod vernisáže obstarali manželé Krčmárikovi.

Výstava bude v jičínské galerii přístupná až do 19. května.

Jan Švankmajer v Nové Pace.
Jan Švankmajer se v neděli loučí v Nové Pace